લહર લહર કિરતાર ચઢો

 ♥ પંચમ શુક્લ

શબદ બિંધ ઉસ પાર ચઢો,
બિના અશ્વ અસવાર ચઢો.

બાર બાર ગિરનાર ચઢો,
ધરો સાર, સંસાર ચઢો.

ખૂલે સાંસ તપ તાપ તપો,
અગન પંખ અંગાર ચઢો.

સકલ તોડ કા જોડ કહાં?
ડગર એક ટટ્ટાર ચઢો.

પઢો પાઠ, મન ઘાટ ઘટો,
સૂની, દેખી, ચમકાર ચઢો.

હટે નાંહિ જબ નેન લગા,
કદમ ધાર તલવાર ચઢો.

ઊઠી લહર કો થામ લિયો,
લહર લહર કિરતાર ચઢો.

૧૨-૧-૨૦૦૫

Advertisements

14 Comments

 1. માર્ગી પરીખ
  Posted April 17, 2008 at 5:31 pm | Permalink

  પંચમ
  સરસ જોમ ભરી કવિતા છે. આ કડી મોકલવા બદલ આભાર.

 2. Posted April 17, 2008 at 7:09 pm | Permalink

  ઊઠી લહર કો થામ લિયો,
  લહર લહર કિરતાર ચઢો.
  સુંદર રચના
  લહર લહર સમીરણની વાતી
  કેશ ગૂંથતી જાણે,
  અંબોડામાં શું મદમાતી
  અભ્ર-ફૂલને આણે;
  કે જેનો ઊડતાં પંખીન કલરવ માંહી બહાર

 3. Posted April 18, 2008 at 9:09 am | Permalink

  very nice …

 4. Posted April 19, 2008 at 1:43 am | Permalink

  nice to read and feel…

  abhinandan…

 5. Posted April 21, 2008 at 8:24 am | Permalink

  ઊઠી લહર કો થામ લિયો,
  લહર લહર કિરતાર ચઢો.
  સરસ
  having GOD in your boat does not mean that you will not face any storm.but it means that no storm can sink your boat

 6. Posted April 21, 2008 at 9:13 am | Permalink

  saras Panchambhai…motivation male tevi gazal chhe..
  very nice.

 7. Posted April 23, 2008 at 1:43 pm | Permalink

  સુંદર રચના… રા.શુ. યાદ આવી ગયા…

 8. Posted મે 2, 2008 at 4:30 pm | Permalink

  -બિના અશ્વ અસવાર ચઢો.

  -ધરો સાર, સંસાર ચઢો.

  સકલ તોડ કા જોડ કહાં?
  ડગર એક ટટ્ટાર ચઢો.

  very nice….. really enjoyed ! !

 9. Posted June 18, 2008 at 9:09 pm | Permalink

  મજાની ગઝલ…ગિરનાર અને કિરતાર જેવા શબ્દો સીધા જૂનાગઢ પહોંચાડી દે છે…! અને સાચી વાત છે હોં… ઋષિકવિ યાદ આવી ગયા!

 10. Posted June 24, 2008 at 12:47 pm | Permalink

  સુંદર સંકલન

  શુભેચ્છાઓ

  – ગ. મિ.

 11. Posted July 5, 2008 at 4:27 pm | Permalink

  ગઝલ વાંચતાં એક પ્રેરક જોશ અનુભવી શકાય છે. ખૂબ સુંદર રચના.

 12. Posted July 15, 2008 at 12:25 pm | Permalink

  સુંદર રચના છે.

 13. દિનકર ભટ્ટ
  Posted July 18, 2008 at 6:44 pm | Permalink

  ખુબ સુંદર લખો છો, શક્લજી !

 14. vishveshavashia
  Posted મે 23, 2009 at 7:17 am | Permalink

  Aakhi Ghazal uttam..’Sakal tod ka jod kahan..’ e sher ati-uttam, Matla and Maqta Sarvottam! ‘Lahar Lahar kirtaar chadho’ sounds pretty much like a one-line philosophy for the spiritually inclined! Atla nana meter maa aatlun bhadhu!


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: