પકડું હવે

♥ પંચમ શુક્લ

માત્ર જો પકડી શકું તો બુધ્ધને પકડું હવે,
યાગ નૈ, પરિત્યાગ નૈ, પરિશુધ્ધને પકડું હવે.

જાતથી આ શ્વાસ લગ ને શ્વાસથી ઓ પ્રાણ લગ,
ઘોર છો સંઘર્ષ; અંતિમ યુધ્ધને પકડું હવે.

Advertisements

9 Comments

 1. Posted April 1, 2008 at 6:06 am | Permalink

  સુંદર મુક્તક…

 2. Posted April 1, 2008 at 8:54 am | Permalink

  sa-ras

 3. pragnaju
  Posted April 1, 2008 at 2:34 pm | Permalink

  સુંદર મુક્તક
  જાતથી આ શ્વાસ લગ ને શ્વાસથી ઓ પ્રાણ લગ,
  ઘોર છો સંઘર્ષ; અંતિમ યુધ્ધને પકડું હવે.
  વાહ્

 4. Posted April 9, 2008 at 5:07 am | Permalink

  જાતથી આ શ્વાસ લગ ને શ્વાસથી ઓ પ્રાણ લગ,
  ઘોર છો સંઘર્ષ; અંતિમ યુધ્ધને પકડું હવે.

  પંચમભાઈ ,
  મુક્તકમાં સુંદર રજૂઆત કરી છે,

  જાત સાથેનું ‘અંતિમ યુદ્ધ’ – જીવન એ જ કુરુક્ષેત્ર…!!
  કૃષ્ણ-એ પરમ તત્ત્વ જ આપણા સારથિ બની,
  સત્યનો રાહ ચીંધે…….!!

  આ જ વાતને વિસ્તારી આખી ગઝલ જ રજૂ કરો
  તો વધુ મજા આવશે…

 5. Posted April 17, 2008 at 4:54 am | Permalink

  સુંદર મઝાનું મુક્તક.

 6. Posted June 5, 2008 at 4:51 pm | Permalink

  sundar mukatak….

 7. Posted June 29, 2008 at 6:03 pm | Permalink

  SUNDAR..ATI SUNDAR…Best wishes Panchambhai !
  Please do visit my site at>>>>
  http://www.chandrapukar.wordpress.com

 8. Posted July 15, 2008 at 12:19 pm | Permalink

  સુંદર મુક્તક છે.

 9. Posted August 8, 2008 at 3:32 pm | Permalink

  very appealing,

  Jat sathe nu antim yudha…….thought provoking verses

  kaushik patel


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: