કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

 ♥ પંચમ શુક્લ

તુણાઇ જઇને તાણે તાણે વણાઇ જાતું વાણે વાણે,
અંતર ના કૈં અંતર જાણે, કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

ખાખરખોલી ખિસકોલીઓ બેઠી બેઠી સાકર ઠોલે,
ફૂલ ફાતડી મધમાખીઓ  મબલક ઠેકે પણ ના ઠાણે,
અંતર ના કૈં અંતર જાણે, કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

ધરતીમાંથી ડૂંડા ઊગે, ડૂંડે ડૂંડે ચકલા ઊડે,
ચાંચે ચાંચે ચૂંથાવાનું, દંડાવાનું દાણે દાણે,
અંતર ના કૈં અંતર જાણે, કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

કોઠ-કોચલાં નાળિયેરનાં શંકરના હોઠે ફૂટે ને,
ગૌર-છોળને ગટ ગટ પીતાં નંદિ પ્રગટે પાણે પાણે,
અંતર ના કૈં અંતર જાણે, કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

Advertisements

4 Comments

 1. Posted August 12, 2007 at 8:09 pm | Permalink

  પ્રથમવાર આપના બ્લૉગની મુલાકાત લીધી.
  આપની સ્વરચિત રચના ઘણી સરસ છે.
  અરવિંદભાઈ.

 2. Posted August 13, 2007 at 3:45 pm | Permalink

  nice poem.

 3. Posted August 17, 2007 at 2:27 am | Permalink

  chanche chanche chuthavanu’
  dandavanu dane dane ! ohohoho !
  kevi zini vat ‘universal truth’ni
  tame kahi !

 4. Posted August 17, 2007 at 4:04 pm | Permalink

  અંતર ના કૈં અંતર જાણે, કહો કેમ રહે ભેજું ઠેકાણે?

  majaanu kaavya…
  majaa aavi gai…


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: