શ્વાસોને સોંપ્યું!

 ♥ પંચમ શુક્લ

શ્વાસોને સોંપ્યું,
શ્વાસોને સોંપ્યું!

ભીતરથી ઊમટતું અંધારું ભીનું
ભીની ભીની પાંપણની ક્યારીમાં રોપ્યું.
શ્વાસોને સોંપ્યું!

સાતે જનમની કંકાવટીઓમાં
થીજ્યું ગુલાલ લાલ લોહીમાં લોપ્યું.
શ્વાસોને સોંપ્યું!

અક્ષતની આણે, જાણે બાણાવળીને વીંધી
મનનુ ધનુષ મન કોપ્યું.
શ્વાસોને સોંપ્યું!

ચાંદામામાનું દીધું તેજપતાસું ચગળી
નભના અમરતને કંઠે ગોપ્યું.
શ્વાસોને સોંપ્યું!

Advertisements

4 Comments

 1. Posted August 9, 2007 at 1:18 am | Permalink

  વાહ,બહોત ખુબ !!!

 2. Posted August 9, 2007 at 4:33 pm | Permalink

  Panchambhai, man you are too good with words ! seriously salute u for that 🙂

 3. Posted August 10, 2007 at 8:19 am | Permalink

  Khub j saras..

 4. Posted August 13, 2007 at 4:05 am | Permalink

  સુંદર શબ્દો છે.


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: