પૂર્વી હો કે પ્રાચી હો

 ♥ પંચમ શુક્લ

પૂર્વી હો કે પ્રાચી હો,
સૂર્યરશ્મિ હર સાચી હો!

One Comment

  1. Posted ઓગસ્ટ 6, 2007 at 6:37 એ એમ (am) | Permalink

    બ્લોગ સાથે જ ઠંડો ધૂણો, કરગઠિયા, મૂળ ગુફામાં, તાજા છાણા, લોક-ધખારો જેવા શબ્દપ્રયોગો વાંચીને થોડી..નહીં, ઘણી-ઘણી ઈર્ષ્યા પણ થઈ, હં!!


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: