સુમિરન સુમિરન

 ♥ પંચમ શુક્લ

તર્યાં વગર પણ તરણ મળે છે,
સુમિરન સુમિરન સ્મરણ મળે છે.

ઠેકી ઠેકી ઠરડાયું મન,
નિશ્ચલ, ચંચલ હરણ મળે છે.

ક્ષણે ક્ષણે ઊંડું ઊતરતું,
કાળ રહિત કો કળણ મળે છે.

પરશુની ધારે કોરેલું,
ગૌમુખી ગોકરણ મળે છે.

ખુદને ખુદનું શરણ મળે છે,
એકાકી અવતરણ મળે છે.

મે ૨૦૦૭

Advertisements

4 Comments

 1. Posted August 6, 2007 at 6:34 am | Permalink

  પ્રિય પંચમભાઈ,

  આપના બ્લૉગને પુનઃ કાર્યાંવિત થયેલો જોઈ ખૂબ આનંદ થયો… આશા રાખું કે હવે આ સફર ફરી ક્યાંક નહીં જ અટકે…

  શુભેચ્છાઓ…

 2. Posted August 9, 2007 at 5:38 pm | Permalink

  પરશુની ધારે કોરેલું,
  ગૌમુખી ગોકરણ મળે છે.

  સ-રસ… સુંદર રચના!

 3. Posted August 17, 2007 at 2:45 am | Permalink

  tarya vagar pan taran male છ્e,
  sumiran sumiran smaran male છ્e !
  ek maro umero karu ?
  marya vagar pan maran male છ્e !

 4. Posted August 23, 2007 at 8:42 am | Permalink

  પ્રેમ કરો તો
  પરમેશ્વર મળે છે.


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: