એ કોણ છે

 ♥  પંચમ શુક્લ

બરકે છે બારણાં બંધ કરીને,
ને ઊભો રહે છે ઊંબરે એ કોણ છે?
ઊંબરે એ કોણ છે?

ધમકાવે ધાણીફૂટ રોફ જમાવી,
કાલાવાલા કરી કરગરે એ કોણ છે?
કરગરે એ કોણ છે?

(બાકીની કડીઓ આવે ત્યારે ખરી!)

3 Comments

 1. RAKESH H. JHAVERI
  Posted ઓગસ્ટ 19, 2007 at 9:17 એ એમ (am) | Permalink

  બરકે છે બારણાં બંધ કરીને,
  ને ઊભો રહે છે ઊંબરે એ કોણ છે?
  ઊંબરે એ કોણ છે?

  ધમકાવે ધાણીફૂટ રોફ જમાવી,
  કાલાવાલા કરી કરગરે એ કોણ છે?
  કરગરે એ કોણ છે?

  good one but end less …….
  o.k.
  N E way congratulations for your gujrati sites and good heart touch collection ….
  thanks.

 2. Posted ઓગસ્ટ 6, 2008 at 2:50 એ એમ (am) | Permalink

  Barnaa bandh kari ubare ubho rahe e kon chhe eni khabar nathi
  dhamkave dhanikrut ane kalawala kari kargare e kon chhe eni khabar nathi
  have to janvu pan nathi ke e kon chhe mane have samay nathi
  khabar chhe etali ke panchambhai tame aavsho maari chandrapukar site par
  kon aavashe kon aavkarshe eno to have prashna nathi !

 3. vishveshavashia
  Posted મે 23, 2009 at 6:43 એ એમ (am) | Permalink

  ‘Barke che…’..ketla vakhte aa Shabd sambhlyo ane e pan kavita na upaad maa!


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: